El saqueig, un poema de Joan Margarit

El saqueig D’infant em van voler arrencar la llenguaque l’àvia em parlavaquan tornàvem del camp al final de la tarda.Com les pedres, les flors, la soledat,arreu...